Történet

1992-1999

A klubot 1992 február 18-án lelkes makettező katonák hozták létre az egykori Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán az egyik, egyben első kiállításuk után és így az első  tagok is a hallgatók és dolgozók közül kerültek ki. A klub eredetileg Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Makett Modell Klub néven jött létre. Az első pár foglalkozás még az egyik alapító, Liptai János irodájában kapott helyett. Később az egyetem támogatásának és a tagság rohamos bővülésének köszönhetően saját termet kapott, ahol heti rendszerességgel tarthatott klubdélutánt. 

A kilencvenes évek közepétől a honvédség egyre nyitottabbá vált, így a civil érdeklődők számára is „katonás” kikapcsolódási, hobbi lehetőséget nyújtott a klub. Ebben az időszakban csatlakoztak legtöbben a jelenlegi tagjaink közül. A kellő támogatásnak köszönhetően kerültek megrendezésre az első versenyek is de ezek mind különállóak voltak, nem tartoztak egy sorozathoz. Eleinte csak budapesti, majd látva a rendezvény sikerét és látogatottságát országos szintre lett kiterjesztve. Oroszi Marton Györgynek köszönhetően a klub egy gazdag makett- és könyvgyűjteménnyel gazdagodott, rengeteg idegen nyelvű ritka könyv került a kezelésünkbe. A makettek sokáig a klub termében voltak elhelyezve.

Vezetőink eleinte honvédségi kötelékből kerültek ki, így a szoros együttműködés biztosítva volt. Sikerült támogatást szerezni külföldi és belföldi utakra is, így jutott el a klub például a munsteri tank múzeumba, vagy az 1998-as kecskeméti repülőnapra. Első vezetőnk Liptai János volt, aki nyugdíjazásáig vezette a klubot, egészen a 2000 októberéig.

A klubdélutánokon pezsgett az élet, külön volt repülős és harcjárműves szakosztály, mindegyik kinevezett szakmai vezetővel. Emellett aktívan részt vett a tagság más rendezvényeken, segítette azok létrejöttét. A klub neve folyamatosan egyszerűsödött, rövidült, először Bolyai János Makett Modell Klub majd végül elnyerte a mai is ismert Bolyai Makett Klub formát.

2000-2008

A 2000 októberétől közel két évre Tóth Gábor vette át a klub vezetését. 2002-ben érkezett meg a főiskolára Lippai Péter, aki korábban a Kossuth makett klub életében is aktív szerepet vállalt. Mivel közvetlen kapcsolata volt az iskolával, ezért a klub tagság őt nevezte ki új vezetőnek, aki egészen 2004 őszéig láthatta el ezt a feladatot, mert idővel átvezényelték máshova, így ismét új vezetőt kellett választani. 2004 elején csatlakozott Sziráki Szabolcs, aki a főiskolán folytatta tanulmányait, így a tagok úgy vélték ő lesz a legjobb választás a posztra.

Közben új, tágasabb galériás termet kapott a klub, amit korábban raktárként is használtak. Rengeteg munkával sikerült egy szép új környezetet kialakítani a klub délutánoknak.  A könyvek felkerültek a galériára, a makettek kiállítási vitrinbe kerültek. Nem sokkal az átköltözés után a főiskola felkérésének eleget téve a makettek átkerültek a Légvédelmi rakéta és tüzér szak épületébe, amiben egy múzeumot alakított ki az iskola vezetése.

Egészen 2002-ig nem volt saját versenysorozata a klubnak. Előtte is rengeteg versenyt szervezett és sok lebonyolításában is segített, de mindegyik más volt egy kicsit. Végül 2002-ben indult el az egységes versenysorozat. Az első két alkalommal még szorosan együttműködtünk a Budapesti Makett Galériával, de a 3. versenytől, 2004-től már saját nevünk alatt, Bolyai Makettépítő kupaként lett meghirdetve. Ekkor már a főiskola biztosította számunkra a megfelelő helyszínt, sőt kisebb csoportokba szervezve lehetőség nyílt a helyi telephelyet meglátogatni, ahol még a működőképes technikákat is beindították a látogatók kedvéért. Egy időben itt működött a haditechnikai múzeum is, így ezeket szabadon lehetett fényképezni és néhányukba még be is lehetett ülni. A verseny sikerének híre eljutott külföldre is, emiatt egyre több külföldi is visszatérő látogatónak számított.

Közben a tagság átformálódott és főleg már honvédségen kívüli tagokból állt, de a kapcsolatát a klub a főiskolával és honvédséggel továbbra is ápolta. Egyre nyitottabb lett a lakosság irányába, így a versenyeken kívül más rendezvények szervezésében, és kiállításokon való részvételben is érdekelté vált. Eleinte csak a tagok által felhalmozott makettek bemutatása szerepelt a repertoárban, a későbbiekben viszont igény mutatkozott más jellegű programokra is, mint például látvány makettezés és gyermek maketteztetés.

A kezdeti időkben főleg idősebb, tapasztaltabb makettezők csatlakoztak a klubhoz. Ezt a tendenciát látva a tagság kötelességének érezte, hogy a gyermekek körében is ismertté és kedvelté tegye ezt a hobbit. Eleinte csak az ismerősök, rokonok gyermekeit sikerült elcsábítani egy-egy klub délutánra, később, ahogy ismertebb lett a társaság, már az érdeklődő szülők is elhozták a gyermekeiket. Az akkori vezetőnk csütörtöki napra egy makettező szakkört szervezett amin kizárólag a fiatalabb korosztály vehetett részt.

A 2000-es évektől kezdve egyre jobban átalakult a honvédség, így a korábbi támogatási csatornák is szépen eltűntek. Szerencsére a stabil tagság, az új felkérések és a versenysorozat sikeressége biztosította, hogy a klub nagyobb pénzügyi támogatás nélkül is fennmaradjon.

2008 – napjainkig

2008-ban kaptuk a szomorú hírt, hogy a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolának helyet adó ingatlant eladták, így 16 év után a klubnak kétségessé vált a működése. A hosszú évek együttműködésének köszönhetően viszont a honvédség biztosított minket arról, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kiutal egy nekünk megfelelő helyet. A klub ekkor döntött úgy, hogy átalakul közhasznú egyesületté. 2008 végére be is jegyezték a Bolyai Makett Klub Egyesületet. Sziráki Szabolcs klub vezetőnk az egyesület vezetését már nem tudta elvállalni egyéb elfoglaltságai miatt. A tagság végül Somogyi Balázst elnöknek, alelnököknek Hajba Lászlót és Szabó Zoltán választotta meg.

A következő években az egyesület a klub által kitaposott ösvényen folytatta az útját. A versenynek 2008 és 2010 között a Stefánia palota adott otthon. Sajnos 2011-ben már a Stefánia palota sem tudta biztosítani a helyszínt, így az egyesület kénytelen volt más alternatíva hiányában lemondani a rendezvényt. Már ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások a közben Nemzeti Közszolgálati Egyetemmé átnevezett Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel. A tárgyalások sikerrel zárultak így 2012-től kezdve az Hungária körúti campus adott otthont a Bolyai Makettépítő kupának.

Az egyesületté alakulásnak köszönhetően új lehetőségek nyíltak. Egyre több bérmunkával bízták meg a tagságot, az ezekből befolyt összegeket pedig a versenyek és a klub eszközeinek fejlesztésére költhette el. 2011-től az adó 1% felajánlásokat is fogadhatja az egyesület, amit a versenyen a 18 év alatti korosztálynak kiosztott makettekre költi.

2010-ben Hajba László lemondott az alelnöki pozíciójáról, helyére Varjasi Andrást választotta a közgyűlés. Somogyi Balázs és Szabó Zoltán továbbra is az elnökség tagja maradt. 2012-re érte el a tagok és látogatók száma a csúcsot az egyesület életében. Sajnos a szűkös hely és egyéb körülmények kisebb nézeteltéréshez vezetett. Végül egy rendkívüli közgyűlésen Somogyi Balázs és Varjasi András is lemondott a tisztségéről. A tagok Szabó Zoltánt választották meg új elnöknek, alelnöknek Kovács Imrét és Tóth Gábort.

2014-ben Bolyai Makettépítőkupán a tagság egy új pontozási rendszert vezetett be, a súlyozott pontozást. A zsűri körében vegyes volt a fogadtatás, de túlnyomó többségében pozitív volt a mérleg. Félő volt, hogy az új rendszernek köszönhetően kevesebb munka kap valamilyen díjazást, de szerencsére a következő években beigazolódott, hogy ugyanolyan jól alkalmazható a módszer, mint a hagyományos pontozás.

2015-ben Tóth Gábor is távozott az elnökségi tagok közül, helyére Nagy Ádámot választották alelnöknek. A legutolsó változás az egyesület élén 2017-ben történt. Innentől kezdve Szabó Zoltán elnök, Nagy Ádám és Nagy Krisztián alelnökök vezetik az egyesületet.

2018-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel jó kapcsolatot tudott ápolni az egyesület, de a folyamatos honvédségi átalakítások miatt a rendezvény szervezése egyre nehézkesebbé vált és sajnos a látogatók számára sem tudtuk már azokat a körülményeket biztosítani amihez korábban hozzászokhattak. Az egyesület úgy döntött, hogy megpróbál más helyszínt találni a rendezvénynek. Sajnos 2019-ben végül az egyeztetések zátonyra futottak a kiválasztott helyszínnel, így le kellett mondani a rendezvényt.

2020-ban a világjárvány hatására a klub életében először hosszabb időre nem tudott a tagság minden héten személyesen összegyűlni, de szerencsére a technikának, virtuális klub formájában videohívással folytathatta a hagyomány. A 2019-es sikertelen helyszín keresés után ismét új helyet keresett a tagság. Végül sikerül megegyezni a China Mart-tal, hogy tarthassuk meg a versenyt. Sajnos a romló járványhelyzet miatt végül a 2020-as kupát is le kellett mondanunk.

2021-ben reményekkel telve vártuk, hogy októberig hátha javulnak az állapotok és nem lesz akadálya a versenyünknek. Végül szerencsésen alakultak a dolgok és sikerült megrendezni. Mivel a pandémia miatt sok hazai verseny elmaradt, és Szolnokon sem tudták a mesterleveleket kiosztani, ezért a tagság felajánlotta, hogy mester kategóriákban levezényli és kiosztja azokat. Végül sikeresen lezajlott a verseny, több mesterlevél is kiosztásra került, és a helyszín is tetszett a látogatóknak.