Történet

1992-1999

A klubot 1992 február 18-án lelkes makettező katonák hozták létre az egykori Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán az egyik, egyben első kiállításuk után. A klub eredetileg Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Makett Modell Klub néven jött létre. Így a tagság a hallgatók és dolgozók közül került ki. Az első pár foglalkozás még az egyik alapító, Liptai János irodájában kapott helyett. Később az egyetem támogatásának és a tagság rohamos bővülésének köszönhetően saját termet kapott, ahol heti rendszerességgel tarthatott klub délutánt. Ebben az időszakban csatlakoztak legtöbben a jelenlegi tagjaink közül.

A kilencvenes évek közepétől a honvédség egyre nyitottabbá vált, így a civil érdeklődők számára is „katonás” kikapcsolódási, hobbi lehetőséget nyújtott a klub. Ekkoriban a kellő támogatásnak köszönhetően kerültek megrendezésre az első versenyek is de ezek mind különállóak voltak, nem tartoztak egy sorozathoz. Eleinte csak budapesti, majd látva a rendezvény sikerét és látogatottságát országos szintre lett kiterjesztve. Oroszi Marton Györgynek köszönhetően a klub egy gazdag makett- és könyvgyűjteménnyel gazdagodott, rengeteg idegen nyelvű ritka könyv került a kezelésünkbe. A makettek sokáig a klub termében voltak elhelyezve.

Vezetőink eleinte honvédségi kötelékből kerültek ki, így a szoros együttműködés biztosítva volt. Sikerült támogatást szerezni külföldi és belföldi utakra is, így jutott el a klub a munsteri tank múzeumba, vagy az 1998-as kecskeméti repülőnapra. Első vezetőnk Liptai János volt, aki nyugdíjazásáig vezette a klubot egészen a 2000 októberéig.

A klub délutánokon pezsgett az élet, külön volt repülős és harcjárműves szakosztály, mindegyik kinevezett szakmai vezetővel. Emellett aktívan részt vett a tagság más rendezvényeken, segítette azok létrejöttét. A klub neve folyamatosan egyszerűsödött, rövidült, először Bolyai János Makett Modell Klub majd végül elnyerte a mai is ismert Bolyai Makett Klub formát.

2000-2008

A 2000 októberétől közel két évre Tóth Gábor vette át a klub vezetését. 2002-ben érkezett meg a főiskolára Lippai Péter, aki korábban a Kossuth makett klub életében is aktív szerepet vállalt. Mivel közvetlen kapcsolata volt az iskolával, ezért a klub tagság őt nevezte ki új vezetőnek, aki egészen 2004 őszéig láthatta el ezt a feladatot, mert idővel átvezényelték máshova, így ismét új vezetőt kellett választani. 2004 elején csatlakozott Sziráki Szabolcs, aki a főiskolán folytatta tanulmányait, így a tagok úgy vélték ő lesz a legjobb választás a posztra.

Közben új, tágasabb galériás termet kapott a klub, amit korábban raktárként is használtak. Rengeteg munkával sikerült egy szép új környezetet kialakítani a klub délutánoknak.  A könyvek felkerültek a galériára, a makettek kiállítási vitrinbe kerültek. Nem sokkal az átköltözés után a főiskola felkérésének eleget téve a makettek átkerültek a Légvédelmi rakéta és tüzér szak épületébe, amiben egy múzeumot alakított ki az iskola vezetése.

Egészen 2002-ig nem volt saját verseny sorozata a klubnak. Előtte is rengeteg versenyt szervezett és sok lebonyolításában is segített, de mindegyik más volt egy kicsit. Végül 2002-ben indult el az egységes verseny sorozat. Az első két alkalommal még szorosan együtt működtünk a Budapesti Makett Galériával, de a 3. versenytől, 2004-től már saját nevünk alatt, Bolyai Makettépítő kupaként. Ekkor már a főiskola biztosította számunkra a megfelelő helyszínt, sőt kisebb csoportokba szervezve lehetőség nyílt a helyi telephelyet meglátogatni, ahol még a működőképes technikákákat is beindították a látogatók kedvéért. Egy időben itt működött a haditechnikai múzeum is, így ezeket szabadon lehetett fényképezni és néhányukba még be is lehetett ülni. A verseny sikerének híre eljutott külföldre is, emiatt egyre több külföldi is visszatérő látogató jött el évről évre.

Közben a tagság átformálódott és főleg már honvédségen kívüli tagokból állt, de a kapcsolatát a klub a főiskolával továbbra is ápolta. Egyre nyitottabb lett a lakosság irányába, így a versenyeken kívül más rendezvények szervezésében, és kiállításokon való részvételben is érdekelté vált. Eleinte csak a tagok által felhalmozott makettek bemutatása szerepelt a repertoárban, a későbbiekben viszont igény mutatkozott más jellegű programokra is, mint például látvány makettezés és gyermek maketteztetés.

A kezdeti időkben főleg idősebb, tapasztaltabb makettezők csatlakoztak a klubhoz. Ezt a tendenciát látva a tagság kötelességének érezte, hogy a gyermekek körében is ismertté és kedvelté tegye ezt a hobbit. Eleinte csak az ismerősök, rokonok gyermekeit sikerült elcsábítani egy-egy klub délutánra, később, ahogy ismertebb lett a társaság, már az érdeklődő szülők is elhozták a gyermekeiket. Az akkori vezetőnk csütörtöki napra egy makettező szakkört szervezett amin kizárólag a fiatalabb korosztály vehetett részt.

A 2000-es évektől kezdve egyre jobban átalakult a honvédség, így a korábbi támogatási csatornák is szépen eltűntek. Szerencsére a stabil tagság, az új felkérések és a verseny sorozat sikeressége biztosította, hogy a klub nagyobb pénzügyi támogatás nélkül is fennmaradjon.

2008 – napjainkig

2008-ban kaptuk a szomorú hírt, hogy a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolának helyet adó ingatlant eladták, így 16 év után a klubnak kétségessé vált a működése. A hosszú évek együttműködésének köszönhetően viszont a honvédség biztosított minket arról, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kiutal egy nekünk megfelelő helyet. A klub ekkor döntött úgy, hogy átalakul közhasznú egyesületté. 2008 végére be is jegyezték a Bolyai Makett Klub Egyesületet. Sziráki Szabolcs klub vezetőnk az egyesület vezetését már tudta elvállalni egyéb elfoglaltságai miatt. A tagság végül Somogyi Balázst elnöknek, alelnököknek Hajba Lászlót és Szabó Zoltán választotta meg.

A következő években az egyesület a klub által kitaposott ösvényen folytatta az útját. A versenynek 2008 és 2010 között a Stefánia palota adott otthon. Sajnos 2011-ben már a Stefánia palota sem tudta biztosítani a helyszínt, így az egyesület kénytelen volt más alternatíva hiányában lemondani a rendezvényt. Már ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások a közben Nemzeti Közszolgálati Egyetemmé átnevezett Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel. A tárgyalások sikerrel zárultak így 2012-től kezdve az Hungária körúti campus ad otthont a Bolyai Makettépítő kupának.

Az egyesületté alakulásnak köszönhetően új lehetőségek nyíltak. Egyre több bérmunkával bízták meg a tagságot, az ezekből befolyt összegeket pedig a versenyek és a klub eszközeinek fejlesztésére költhette el. 2011-től az adó 1% felajánlásokat is fogadhatja az egyesület, amit a versenyen a 18 év alatti korosztálynak kiosztott makettekre költi.

2010-ben Hajba László lemondott az alelnöki pozíciójáról, helyére Varjasi Andrást választotta a közgyűlés. Somogyi Balázs és Szabó Zoltán továbbra is az elnökség tagja maradt. 2012-re érte el a tagok és látogatók száma a csúcsot az egyesület életében. Sajnos a szűkös hely és egyéb körülmények kisebb nézeteltéréshez vezetett. Végül egy rendkívüli közgyűlésen Somogyi Balázs és Varjasi András is lemondott a tisztségéről. A tagok Szabó Zoltánt választották meg új elnöknek, alelnöknek Kovács Imrét és Tóth Gábort.

2014-ben Bolyai Makettépítőkupán a tagság egy új pontozási rendszert vezetett be, a súlyozott pontozást. A zsűri körében vegyes volt a fogadtatás, de túlnyomó többségében pozitív volt mérleg. Félő volt, hogy az új rendszernek köszönhetően kevesebb munka kap valamilyen díjazást, de szerencsére a következő években beigazolódott, hogy ugyanolyan jól alkalmazható a módszer, mint a hagyományos pontozás.

2015-ben Tóth Gábor is távozott az elnökségi tagok közül, helyére Nagy Ádámot választották alelnöknek. A legutolsó változás az egyesület élén 2017-ben történt. Innentől kezdve Szabó Zoltán elnök, Nagy Ádám és Nagy Krisztián alelnökök vezetik az egyesületet.