Szabályzat

Általános információk

A versenyre olyan munkákat várunk, amelyek a korábbi Bolyai Makettépítő Kupákon még nem lettek nevezve. A versenymunkákat csak a készítőjük nevén lehet benevezni. Azokat a versenymunkákat, amelyek nem egy alkotó önálló munkája, a csoportos építés kategóriában kell benevezni. A csoportos építés kategóriában minden alkotó nevét fel kell tüntetni, vagy csapatnevet kell alkotni. A csoportos építés kategória nyílt és összevont mind kor és szekció szempontjából. Minden munkát a saját szekció megfelelő pontozólapja alapján értékeli a zsűri. A versenyzők korlátlan számú makettet nevezhetnek. Ezektől függetlenül a kiállításra minden alkotást szívesen várunk.

Makettek leadása

2022. október 8-én 9 órától 11 óráig lehetséges.

Előnevezni az Interneten is lehet.
Minden olyan versenymunkához kérjük dokumentáció leadását, ami egyedi építésű, kísérleti típust, típusátépítést, különleges festésmintát jelenít meg vagy pedig konkrét fénykép, tervek alapján készült. A dokumentáció lehet nyomtatott és elektronikus formátumú, kereskedelmi forgalomban beszerezhető vagy magángyűjteményből származó referenciaanyag egyaránt. A dokumentáció leadásának ténye a nevezésnél regisztrálásra kerül, nagy értékű, nehezen pótolható referenciaanyagnál (könyv, folyóirat, CD/DVD, fénykép, stb.) külön elismervénnyel is, amellyel az eredményhirdetést követően visszakapható a szóban forgó dokumentáció.

A versenyen a Bolyai Makett Klub Egyesület tagjai csak kiállítóként vehetnek részt!

A makettek besorolása

A zsűri a kategóriák további bontásának vagy összevonásának, indokolt esetben adott versenymunka más kategóriába történő átsorolásának, illetve a versenyből történő kizárásának jogát fenntartja. Utóbbi történhet az előírttól eltérő ligában (hobbi, mester) és/vagy korcsoportban önhibából történt nevezés, illetve kegyeletet, jóízlést sértő alkotás esetén. A versenymunkák számának tekintetében egy kategóriában minimálisan öt alkotás szükséges a kategória indításához. Ennél kevesebb nevezett munka esetében a kategória összevonásra kerül egy hasonló paraméterekkel rendelkező kategóriával. Adott kategória további bontására abban az esetben kerül sor, ha azt a zsűri indokoltnak tartja. Azon új generációs készletekből összeállított maketteket, amelyek dobozai gyárilag tartalmaznak egyébként feljavítónak minősülő alkatrészeket (nagyméretű fémmaratás, esztergált fém lövegcső, fém vontatókábel, stb.) és ezek beépítésre is kerültek; a jelentős mértékű, dokumentáció alapján, saját építésben kivitelezett feljavításokat, bontást tartalmazó munkákat, illetve a teljesen saját építésű alkotásokat az adott szekciók feljavított, bontott kategóriáiban kell nevezni, ha ilyen meg lett hirdetve. Ezen kívül minden gyári készlet segítségével elkészített feljavítást és/vagy bontást tartalmazó versenymunkát is itt kell nevezni.

A Mester kategóriákban minden olyan versenyző szabadon indulhat, aki elfogadja a versenyszabályokat.
Mester kategóriában kell indulnia annak, aki:

  • az adott szekcióban mesterlevéllel rendelkezik;
  • a 2010-2021. évi Szolnoki makett verseny mester kategóriában arany, ezüst, bronz érem helyezést ért el, vagy az adott szekció felnőtt hobbi kategóriában arany érem helyezést ért el, és pontszáma meghaladta a 80%-ot;
  • a 2010-2021. évi Mosonmagyaróvári makett verseny adott szekció felnőtt korcsoportjában arany, ezüst, bronz érem helyezést ért el;
  • a 2008-2021. évi Bolyai makett verseny profi ligájában adott kategóriájában arany, ezüst, bronz érem helyezést ért el, vagy az adott szekció felnőtt hobbi kategóriában arany érem helyezést ért el, és pontszáma meghaladta a 80%-ot;

Ettől csak abban az esetben térhet el, ha nem a mesterlevelet vagy érmet, illetve első helyezést elért munkája szekciójának megfelelő makettel szeretne indulni és az nem ért el helyezést a fenti versenyeken. Tehát egy repülő mesterleveles szabadon indulhat a Hobbi kategória harcjármű szekciójában, stb. Aki a mester kategóriában 90, vagy annál több pontot szerez, az megkapja a mesterlevelet, amennyiben nem rendelkezik még levéllel az adott kategóriában és a versenyen kiosztásra kerül mesterlevél.

A Hobbi kategóriákban, a korcsoportjának megfelelő kategóriákban minden olyan makettező szabadon indulhat, aki nem tartozik a mester kategóriában indulásra kötelezettek körébe és elfogadja a versenyszabályokat. Továbbá a Hobbi kategóriák korcsoportjai felfelé nyitottak, vagyis aki a korcsoportjánál magasabb korcsoportban szeretne indulni, az megteheti.

A csoportos építésű maketteket a megfelelő szekció mester zsűrije értékeli.

Zsűrizés

18 év alatti korcsoportok: szemrevételezés, nincs mesterlevél
Felnőtt korcsoport, hobbi kategóriák: szemrevételezés nincs mesterlevél
Felnőtt korcsoport, mester kategóriák: normál pontozás, mesterlevél osztás

A nevezés lezárását követően kezdetét veszi a zsűrizés, ami nem nyilvánosan zajlik. Kérésre, ha az adott zsűri csapat beleegyezik, rövid időre a zsűri mellé lehet ülni.

Minden kategóriában arany, ezüst és bronzérmek kerülnek kiosztásra, kategóriánként akár több is, a zsűri döntése alapján. Egy kategóriában egy versenyző csak egy díjat kaphat.

Szemrevételezéses zsűrizés: A zsűri tagjai szemrevételezéssel kiválasztják a legjobbnak ítélt versenymunkákat (lehetőségekhez mérten legalább négyet), majd felállítják az érmek szerinti sorrendet. Ha az adott kategória felhozatala megkívánja, akkor ennél több alkotás is értékelésre kerül, akár az adott kategória összes makettje.

Normál pontozásos zsűrizés: A zsűri tagjai szemrevételezéssel kiválasztják a legjobbnak ítélt versenymunkákat (lehetőségekhez mérten legalább ötöt), majd ezeket lepontozzák. Ha az adott kategória felhozatala megkívánja, akkor ennél több vagy kevesebb alkotás is értékelésre kerül, akár az adott kategória összes makettje.  A pontozólapok az eredményhirdetést követően megtekinthetőek, illetve másolatot kérhetnek belőlük a versenyzők. A verseny után a pontozólapokat nem őrzik meg a szervezők, vagyis a későbbi megtekintésre nincs lehetőség.

Súlyozott pontozás: A zsűri tagjai szemrevételezéssel kiválasztják a legjobbnak ítélt versenymunkákat (lehetőségekhez mérten legalább ötöt), majd ezeket lepontozzák.  Az értékelés meghatározott szempontok alapján történik, amelyek különböző súllyal számítanak bele a végső eredménybe. Minden munka maximum 100 pontot érhet el. Ez a szám a zsűri döntése alapján csökkenhet. Az elért végeredmény a maximálisan elérhető és az elért pontszámok százalékos különbsége. A többiben megegyezik a pontozásos zsűrizéssel.

Ponthatárok:
Minden kategóriában a zsűri kiválasztja a nívós munkákat, legalább 5-öt (amennyiben legalább 5 munka nevezve lett) és ezeket lepontozza. Csak azok a makettek kapnak érmet, amelyek elérik az adott érem kiosztásához előírt ponthatárt. Abban az esetben, ha a kategóriában egyetlen makett sem éri el az érem megszerzéséhez szükséges ponthatárt, a díjak nem kerülnek kiosztásra.

Hobbi kategóriák:
bronzérmes szint 70 pont
ezüstérmes szint 74 pont
aranyérmes szint 78 pont
Mester kategóriák:
bronzérmes szint 78 pont
ezüstérmes szint 82 pont
aranyérmes szint 86 pont
Mesterlevél szint 90,00 pont

Idén a versenyen nem kerül kiosztásra mesterlevél!

Zsűri

Minden esetben a zsűri három tagból áll, lehetőség szerint egy tartalék taggal. A tartalék tag akkor folyik bele a zsűrizésbe, ha valamelyik zsűritag indult a zsűrizendő kategóriában. Aki indult nem vesz részt az értékelésben és nincs jelen a zsűrizés során. Így azoknak a makettezőknek, akiket felkérnek zsűrizésre, nem kell választaniuk a versenyzés és a zsűrizés között. Amennyiben nem áll rendelkezésre tartalék tag, úgy a zsűrinek felkért személy az általa zsűrizett kategóriában csak kiállítóként nevezhet vagy a már benevezett munkája automatikusan a kiállítottak közé sorolódik át.

Óvás

2022. október 8-én, az eredmények kifüggesztését követően,(15:30 óra) 16:00-ig nyílik mód az óvásra, 15 000-Ft kaució ellenében. Elbírálását háromfős bizottság végzi, amelynek tagjai a zsűri elnök, az érintett szekció egy zsűritagja és a főszervező. Ha a bizottság megállapítja az óvás jogosságát, akkor az eredmény módosításra kerül, és a kaució visszajár.

Azon versenyzők, akik az óvás ideje után kétségbe vonják az eredmények jogosságát, tisztaságát, esetleg a zűri szakmai hozzáértését kritizálják (bármilyen internetes fórumon, vagy élőszóban), az etikai bizottság döntése alapján eltiltásra kerül a további versenyzéstől a Bolyai Makett Klub Egyesület által szervezett összes rendezvényen.

Díjazás

A kategóriákban arany, ezüst és bronz érem díjak kerülnek kiosztásra, kategóriánként akár több is, a zsűri döntése vagy az elért pontszámok alapján, de az adott kategórián belül egy versenyző maximum két díjat kaphat. Minden díjazott oklevelet is kap. Ezen kívül szponzori és márkadíjak is szerepelnek az elismerések között, amiket a felajánlók vagy a szervezők döntése alapján adnak ki. A “Best of show” díjat a Bolyai Makett Klub Egyesület tagjai által kiválasztott alkotás kaphatja, javaslategyenlőség esetén a zsűri elnök döntése alapján.

Makettek visszaadása

Kizárólag az eredményhirdetést követően, kis csoportokban, felügyelet alatt, a nevezésnél kapott igazolószelvények ellenében. Aki elveszti, vagy nem hozza magával az igazoló szelvényt, csak azután veheti át a makettjét, ha minden más makettet már átvettek.